Dagopvang de Grote Beer

Als de kinderen ongeveer 3 jaar zijn stromen zij door naar de peutergroep Goofy of Mickey, deze is gehuisvest in de OBS de Arendshorst in verband met de doorgaande leerlijn naar het basisonderwijs. Zo kunnen de kinderen wennen aan het ”naar school gaan”. Op de groepen is plaats voor 16 kinderen per groep.

Het adres van de locatie is Zwaluwstraat 1 te Ermelo.