Dagopvang Beertje Puk

Knabbel en Babbel zijn verticale groepen in de leeftijd van 6 weken tot 2 jaar van maximaal 15 kinderen. Bij de Knabbel en Babbel groep is gekozen voor verticale groepen, hierdoor krijgen zij de kans om met kinderen van een andere leeftijd op te groeien. De kinderen zullen elkaar stimuleren en uitdagen. De kinderen zien wat anderen doen en gaan ze imiteren. Ook hier komt de nieuwsgierigheid van de kinderen weer sterk tot uiting. Als de kinderen 2 jaar zijn stromen zij door naar de dreumesgroep Pluto, een horizontale groep van maximaal 16 kinderen.

Het adres van de locatie is Bulderweg 1 te Ermelo.