BSO de Panda Beer

De locatie is gehuisvest in de OBS De Cantharel. In deze locatie zijn twee groepen in de leeftijdscategorie├źn van 4 tot 13 jaar. BSO de Panda Beer biedt voor- en naschoolse opvang en vakantie opvang aan op maandag, dinsdag, donderdag. Woensdags en vrijdags worden de kinderen in de locatie de Grote Beer opgevangen.

Het adres van de locatie is Amanietlaan 5 te Ermelo.