Dagopvang Beertje Puk

Knabbel en Babbel zijn verticale babygroepen in de leeftijd van 6 weken tot 3 jaar van maximaal 15 kinderen. Bij de Knabbel en Babbel groep is gekozen voor verticale groepen, hierdoor krijgen zij de kans om met kinderen van een andere leeftijd op te groeien. De kinderen zullen elkaar stimuleren en uitdagen. De kinderen zien wat anderen doen en gaan ze imiteren. Ook hier komt de nieuwsgierigheid van de kinderen weer sterk tot uiting. Voor dat de kinderen 3 jaar worden stromen zij door naar de dreumesgroepen Pluto of Goofy. Deze groepen zijn van 2 tot 4 jaar met een maximaal 16 kinderen. De Goofygroep is gehuisvest in de locatie "de Grote Beer"

Het adres van de locatie is Bulderweg 1 te Ermelo.